Regulamin strony internetowej Saily.pl

Strona Saily.pl, podobnie jak inne serwisy internetowe, posiada własny regulamin. Znajdziesz w nim podstawowe zasady funkcjonowania naszej strony.

W naszym Regulaminie wyjaśniamy:

  • ogólne zasady korzystania z naszej strony;
  • opis działania strony, w tym opis funkcjonalności i warunki korzystania z nich;
  • opis świadczonych przez nas usług elektronicznych;
  • informacje dotyczące praw autorskich i naszych znaków towarowych;
  • sposób składania reklamacji związanych z funkcjonowaniem serwisu;
  • pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

Pełna wersja naszego Regulaminu znajduje się tutaj

 Potrzebujesz więcej informacji o działaniu naszej strony? Coś jest dla Ciebie niezrozumiałe?
Napisz do nas, a wszystko w przystępny sposób Ci wyjaśnimy: 
biuro@saily.pl